Το Κομπολογάκι Τ'Αναπλιού - Latest Products from Category: Semiprecious ... VirtueMart Product Syndication http://www.kompoloi-nafplio.gr Wed, 21 Apr 2021 04:56:40 +0100 FeedCreator 1.7.3 http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/_________________52597c3103276.jpg Το Κομπολογάκι Τ'Αναπλιού http://www.kompoloi-nafplio.gr VirtueMart Product Syndication Onyx white http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=30&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΟΝΥΛ23 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51db26d09d4db_150x200.jpg" alt="Onyx white" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;15.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:17:51 +0100 Obsidian of Armenia http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=37&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΟΨΙΑ26 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b8a34d160_150x200.jpg" alt="Obsidian of Armenia" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;15.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:38:46 +0100 Goldstone blue http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=19&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΧΡΥΣΜ36 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e4548b38726_150x200.jpg" alt="Goldstone blue" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 08:42:19 +0100 Goldstone brown http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=20&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΧΡΥΣΚ35 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e4544d09cc8_150x200.jpg" alt="Goldstone brown" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 08:47:00 +0100 Chaolitis Turquoise dark colour http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=41&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΤΥΡΚΣ34 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b9c38b2aa_150x200.jpg" alt="Chaolitis Turquoise dark colour" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:46:11 +0100 Chaolitis Turquoise light colour http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=40&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΤΥΡΚΑ33 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51dc572d12658_150x200.jpg" alt="Chaolitis Turquoise light colour" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:45:14 +0100 Pink quartz http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=24&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΡΟΖΚ32 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51dc56abe912e_150x200.jpg" alt="Pink quartz" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 11:51:34 +0100 Crystal quartz http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=26&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΚΡΥΣ31 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51db27e851fa3_150x200.jpg" alt="Crystal quartz" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 11:58:09 +0100 Moonstone http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=36&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΦΕΓ28 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51d94bb212bcd_150x200.jpg" alt="Moonstone" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:36:42 +0100 Sodalithos or Sodalite http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=25&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΣΟΔ27 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e00a52be469_150x200.jpg" alt="Sodalithos or Sodalite" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 11:53:12 +0100 Oynakitis http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=27&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΟΥΝΑ25 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b96224f62_150x200.jpg" alt="Oynakitis" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:03:19 +0100 Onyx black http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=31&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΟΝΥΜ24 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51db275c3d2a9_150x200.jpg" alt="Onyx black" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:20:31 +0100 Tiger eye http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=28&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΜΑΤΤ20 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b62195bcc_150x200.jpg" alt="Tiger eye" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:09:04 +0100 Korneolio or Korneoli http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=23&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΚΟΡΝ19 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e4503750c76_150x200.jpg" alt="Korneolio or Korneoli" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 11:49:49 +0100 Jasper natural beige http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=17&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΙΦΜΠ18 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b533677a2_150x200.jpg" alt="Jasper natural beige" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 08:12:18 +0100 Jasper natural brown http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=18&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΙΦΚΑ17 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b4a40ad2d_150x200.jpg" alt="Jasper natural brown" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 08:30:43 +0100 Dendrite or Tree Agate http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=29&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΔΕΝ07 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b3abc9987_150x200.jpg" alt="Dendrite or Tree Agate" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:12:57 +0100 Agate blue http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=32&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΑΧΜΠ06 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e1b230ef0e4_150x200.jpg" alt="Agate blue" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:23:25 +0100 Agate white-black http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=33&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΑΧΑΜΑ05 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e002da6ca51_150x200.jpg" alt="Agate white-black" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 12:24:44 +0100 Hematite http://www.kompoloi-nafplio.gr/index.php?product_id=22&page=shop.product_details&category_id=1&flypage=flypage_images.tpl&option=com_virtuemart&Itemid=7 <p><span style="color: orange;">Barcode:</span> ΑΙΜ02 <br /> <span style="color: orange;">Diameter bead:</span> 10mm <br /> <span style="color: orange;">Number bead: </span> 17+1</p><img src="http://www.kompoloi-nafplio.gr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/_________________51e4513126e1f_150x200.jpg" alt="Hematite" vspace="5" hspace="5" align="left" border="0" /><br />Price: <span class="productPrice"> &euro;25.00 </span> Semiprecious stones - Gemstones Sat, 29 Jun 2013 11:44:43 +0100